Sedix tabletter 200mg

189.00 kr

28 tabletter

Sedix er et tradisjonelt plantebasert legemiddel om inneholder ekstrakt av pasjonsblomst. Legemidlet er reseptfritt og brukes for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.

- +
Varenummer: 156375 Kategorier: ,

Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Sedix kan brukes av voksne og barn over 12 år. Kan brukes både ved sporadiske behov og over kortere perioder, eller som langtidsbehandling under regelmessig vurdering av lege. Les pakningsvedlegget før bruk.

Dosering:
1-2 tabletter tas morgen og kveld for å lindre uro.
1-2 tabletter tas 1/2 time før sengetid for å lette innsovning.
Maksimalt 8 tabletter per dag. Tablettene svelges sammen med rikelig mengde vann.

Forsiktighetsregler:
Sedix kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. De som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruk ikke Sedix dersom du er allergisk overfor pasjonsblomst eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Sedix. Samtidig bruk av andre beroligende medisiner (for eksempel benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege. Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres eller ikke bedrer seg etter 3 uker.

Skriv inn søkeord og klikk på Enter for å søke

Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.